Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.

Μελενίκου 30, Βούλγαρη

Τ.Κ. 542 48 Θεσσαλονίκη Μετάβαση στο DriveMe.gr


Τηλ.: 2310 329335-6
Fax: 2310 329336

edevelop@otenet.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή έχει θέσει τη βελτίωση της ποιότητας ως κυρίαρχο στόχο μέσα από τον οποίο επιθυμεί να ικανοποιήσει κάθε άλλο επιχειρηματικό στόχο.

tuv certification iso 9001

 

Πιστοποίηση
ISO 9001

 

Πολιτική Ποιότητας

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωση

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή έχει θέσει τη βελτίωση της ποιότητας ως κυρίαρχο στόχο μέσα από τον οποίο επιθυμεί να ικανοποιήσει κάθε άλλο επιχειρηματικό στόχο. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας παρατηρείται και κρίνεται από διάφορα επιμέρους στοιχεία όπως είναι η ικανοποίηση:

  • των πελατών της
  • των συνεργατών της
  • του προσωπικού της
  • των μετόχων της.


Η εταιρία παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσπαθεί να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο των συνεχών μεταβολών για την κατά το δυνατό βελτίωση των προϊόντων της και την ικανοποίηση των πελατών της. Κάθε δυνατή βελτίωση των υπηρεσιών, των μέσων της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και του σχεδιασμού των προϊόντων της, που βρίσκονται μέσα στις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης, είναι άμεσος στόχος για υλοποίηση.

Η υποστήριξη του προγράμματος για την ποιότητα από όλα τα μέλη της εταιρείας είναι καθολική και συνειδητή. Όλοι ακολουθούν το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας και φροντίζουν ώστε η ποιότητα να είναι ο καθοριστικός παράγοντας κατά τη λήψη των αποφάσεων.

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής που αφορά στην ποιότητα, διοχετεύεται και διαχέεται στο προσωπικό της εταιρείας μέσω εντολών και μνημονίων που εκδίδει η Διοίκηση της Εταιρείας, καθώς και συναντήσεων προσωπικού και Διοίκησης, όπου εμπεδώνεται η διαμορφωθείσα πολιτική και συζητούνται προτάσεις για την εφαρμογή ή τη βελτίωσή της. Τα στελέχη της εταιρίας έχουν την άμεση ευθύνη για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στο πεδίο δραστηριοτήτων των οποίων προΐστανται. 

© 2009 Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή - Λάμπρος Νικολαϊδης Α.Ε.