Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.

Μελενίκου 30, Βούλγαρη

Τ.Κ. 542 48 Θεσσαλονίκη Μετάβαση στο DriveMe.gr


Τηλ.: 2310 329335-6
Fax: 2310 329336

edevelop@otenet.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή έχει θέσει τη βελτίωση της ποιότητας ως κυρίαρχο στόχο μέσα από τον οποίο επιθυμεί να ικανοποιήσει κάθε άλλο επιχειρηματικό στόχο.

tuv certification iso 9001

 

Πιστοποίηση
ISO 9001

 

Η Εταιρία

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωση

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή παρέχει υψηλού επιπέδου μελετητικές, συμβουλευτικές και ερευνητικές υπηρεσίες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, και ιδιαίτερα στις θεματικές ενότητες: 

  • Αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
  • Οργάνωσης και διοίκησης οργανισμών και επιχειρήσεων
  • Υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης
  • Ανάπτυξης στελεχών με την εξοικείωση τους στις νέες επιστημονικές εφαρμογές και τεχνολογίες

Μέσα από τις υπηρεσίες της, η Εταιρία φιλοδοξεί να προσφέρει εγγυημένες λύσεις στους πελάτες της, τόσο για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους, όσο και για την αύξηση της παραγωγικότητας τους, συμβάλλοντας έτσι, καθοριστικά, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. 
  


© 2009 Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή - Λάμπρος Νικολαϊδης Α.Ε.