Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.

Μελενίκου 30, Βούλγαρη

Τ.Κ. 542 48 Θεσσαλονίκη Μετάβαση στο DriveMe.gr


Τηλ.: 2310 329335-6
Fax: 2310 329336

edevelop@otenet.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή έχει θέσει τη βελτίωση της ποιότητας ως κυρίαρχο στόχο μέσα από τον οποίο επιθυμεί να ικανοποιήσει κάθε άλλο επιχειρηματικό στόχο.

tuv certification iso 9001

 

Πιστοποίηση
ISO 9001

 

Η πορεία της Εταιρίας

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωση

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή ξεκίνησε το 1992, με την ίδρυση της πρώτης επιχείρησης «Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Ο.Ε. - Σύμβουλοι Ανάπτυξης». Απέκτησε ένα ευρύ φάσμα πελατών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα το 1999 να συστήσει την «Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.». Στην συνέχεια η ανάγκη διεύρυνσης των υπηρεσιών της, οδήγησε στην ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρείας «Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.» το 2001.

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Εταιρειών Συμβούλων του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.), του Ινστιτούτου Κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Δίκτυο Επιστημόνων Κοινωνικής Οικονομίας». Ακόμη από το 1993, υπήρξε μέλος του Δικτύου Αναπτυξιακών εταιρειών EGLEI.

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για αναβάθμιση, προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και συνακόλουθα στις αυξανόμενες απαιτήσεις για συστηματοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχει καθιερώσει σύστημα για την ποιότητα των υπηρεσιών της σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο σύστημα ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.
 

© 2009 Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή - Λάμπρος Νικολαϊδης Α.Ε.