Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.

Μελενίκου 30, Βούλγαρη

Τ.Κ. 542 48 Θεσσαλονίκη Μετάβαση στο DriveMe.gr


Τηλ.: 2310 329335-6
Fax: 2310 329336

edevelop@otenet.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή έχει θέσει τη βελτίωση της ποιότητας ως κυρίαρχο στόχο μέσα από τον οποίο επιθυμεί να ικανοποιήσει κάθε άλλο επιχειρηματικό στόχο.

tuv certification iso 9001

 

Πιστοποίηση
ISO 9001

 

Ανθρώπινο δυναμικό

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωση

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή επενδύει συστηματικά, από την ίδρυσή της, στο ανθρώπινο δυναμικό της. Σήμερα, για την υποστήριξη των πελατών του, απασχολεί διάφορους επιστήμονες - στελέχη. 

Οι διοικητικές λειτουργίες της επιχείρησης διεκπεραιώνονται από τη γραμματεία και το λογιστήριο, και τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού. Οι υποστηρικτικές της υπηρεσίες στο ευρύ πελατολόγιό της υποστηρίζονται από εξειδικευμένο τεχνικό, στελεχιακό και επιστημονικό προσωπικό. 

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι καλύπτουν όλα τα θεματικά πεδία, με πολύχρονη εμπειρία στην υποστήριξη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

Η εταιρία δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη της για συνεχή ενημέρωση, επαγγελματική εκπαίδευση και εξειδίκευση, τόσο μέσα από τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια που υλοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα, όσο και με τη συμμετοχή των στελεχών της σε εκπαιδευτικά σεμινάρια σημαντικών εκπαιδευτικών οργανισμών.
 

© 2009 Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή - Λάμπρος Νικολαϊδης Α.Ε.