Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.

Μελενίκου 30, Βούλγαρη

Τ.Κ. 542 48 Θεσσαλονίκη Μετάβαση στο DriveMe.gr


Τηλ.: 2310 329335-6
Fax: 2310 329336

edevelop@otenet.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή έχει θέσει τη βελτίωση της ποιότητας ως κυρίαρχο στόχο μέσα από τον οποίο επιθυμεί να ικανοποιήσει κάθε άλλο επιχειρηματικό στόχο.

tuv certification iso 9001

 

Πιστοποίηση
ISO 9001

 

Διεθνείς Συνεργασίες

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωση

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή, έχει αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις συνεργασίας με Ο.Τ.Α., Ερευνητικά Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια, Εργοδοτικές, Επαγγελματικές, Κοινωνικές Ενώσεις και φορείς, καθώς επίσης με εταιρείες Συμβούλων και Αναπτυξιακές Εταιρείες, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι φορείς:

 • Council of European Municipalities and Regions (CEMR)
 • Lancaster & Morecambe College - Αγγλία
 • Shannon Development - Ιρλανδία
 • Municipality of Amsterdam - Ολλανδία 
 • Municipality of Poggiorsini - Ιταλία
 • Alos Ispa - Ιταλία
 • INTERREG - Ιταλία
 • Consiglio nazionale sulla disabilita - Ιταλία
 • Association of the Municipalities of the Valleys of Ulla – Umia Galicia - Ισπανία 
 • Grupo Interdisciplinar sobre Drogas (ITACA) - Ισπανία
 • Patronat Municiapal de Comerce I Turismo - Ισπανία
 • Comite espanol de representatives de minusvalidos (CERMI) - Ισπανία
 • GRUPO AGORA, Intervencion sociocomunitaria – Ισπανία
 • MANCOMUNIDAD “LOS PINARES”, Centro de Prevencion y Atencion de Drogodependencias de la Mancomunidad Los Pinares – Ισπανία
 • Association of Municipalities of the Valley of Lima - Πορτογαλία
 • Association of Municipalities of the Valley of Cavado - Πορτογαλία
 • Associacao Empresarial de Ponte de Lima - Πορτογαλία
 • Associacao Empresarial de Viana Do Castelo - Πορτογαλία
 • Associacao Empresarial e Industrial dos Arcos e Barca - Πορτογαλία 
 • National Association of Municipalities in the Republic of Bulgaria (NAMRB)
 • Bussiness Support Center for SMEs, Rousse - Βουλγαρία 
 • Federation of the Transport Workers “Podkrepa” – Βουλγαρία 
 • Union of Disabled People in Bulgaria - Βουλγαρία
 • National Social Rehabilitation Centre – Βουλγαρία 
 • National Association for People with Mental Handicap of Albania
 • Union of the Associations of Disabled Person in Macedonia - ΠΓΔΜ
 • Κ.Υ.Σ.Ο.Α. – Κύπρος
 • Open Therapeutic Community of Addicted Persons “TOLMI” - Κύπρος
 • Public Safety and Integration Department of Tallinn, “Tallinna Turvalisus” – Εσθονία 

© 2009 Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή - Λάμπρος Νικολαϊδης Α.Ε.