Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.

Μελενίκου 30, Βούλγαρη

Τ.Κ. 542 48 Θεσσαλονίκη Μετάβαση στο DriveMe.gr


Τηλ.: 2310 329335-6
Fax: 2310 329336

edevelop@otenet.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή έχει θέσει τη βελτίωση της ποιότητας ως κυρίαρχο στόχο μέσα από τον οποίο επιθυμεί να ικανοποιήσει κάθε άλλο επιχειρηματικό στόχο.

tuv certification iso 9001

 

Πιστοποίηση
ISO 9001

 

Χαιρετισμός του Προέδρου

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωση

Με την κατάργηση των συνόρων μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. και την εφαρμογή της ενιαίας οικονομικής και νομισματικής πολιτικής είναι κοινή πεποίθηση πως διανύουμε μια περίοδο ραγδαίων και σημαντικών αλλαγών με κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.

Κεντρικό ζητούμενο των συντελούμενων αλλαγών, είναι η επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας, έτσι ώστε με επαρκή και αποτελεσματικό τρόπο να καλυφθούν οι διευρυμένες ανάγκες και να επιτευχθεί ο στόχος που είναι η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση.

Σύμφωνα μάλιστα με την αρχή της επικουρικότητας προδιαγράφεται ως βασικός πόλος της ανάπτυξης το τοπικό επίπεδο. Η βελτίωση των όρων και συνθηκών λειτουργίας των τοπικών κοινωνιών καθώς και η δημιουργία υποδομών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη.

Σ΄ αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή παρεμβαίνει δυναμικά, παρέχοντας μελετητικές, συμβουλευτικές και ερευνητικές υπηρεσίες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Λάμπρος Β. Νικολαϊδης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος


 

© 2009 Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή - Λάμπρος Νικολαϊδης Α.Ε.