Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.

Μελενίκου 30, Βούλγαρη

Τ.Κ. 542 48 Θεσσαλονίκη Μετάβαση στο DriveMe.gr


Τηλ.: 2310 329335-6
Fax: 2310 329336

edevelop@otenet.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή έχει θέσει τη βελτίωση της ποιότητας ως κυρίαρχο στόχο μέσα από τον οποίο επιθυμεί να ικανοποιήσει κάθε άλλο επιχειρηματικό στόχο.

tuv certification iso 9001

 

Πιστοποίηση
ISO 9001

 

Πελάτες

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωση

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή, έχει αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις συνεργασίας με Ο.Τ.Α., Ερευνητικά Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια, Εργοδοτικές, Επαγγελματικές, Κοινωνικές Ενώσεις και φορείς, καθώς επίσης με Εταιρίες Συμβούλων και Αναπτυξιακές Εταιρίες. 


Χρησιμοποιήστε το μενού δεξιά για ενδεικτικές λίστες πελατών μας ανά κατηγορία.

 

© 2009 Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή - Λάμπρος Νικολαϊδης Α.Ε.