Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.

Μελενίκου 30, Βούλγαρη

Τ.Κ. 542 48 Θεσσαλονίκη Μετάβαση στο DriveMe.gr


Τηλ.: 2310 329335-6
Fax: 2310 329336

edevelop@otenet.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή έχει θέσει τη βελτίωση της ποιότητας ως κυρίαρχο στόχο μέσα από τον οποίο επιθυμεί να ικανοποιήσει κάθε άλλο επιχειρηματικό στόχο.

tuv certification iso 9001

 

Πιστοποίηση
ISO 9001

 

Σχεδίαση και Ανάπτυξη: EURO PRAXIS

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωση

Λογότυπο της EURO PRAXIS, εταιρίας κατασκευής αυτής της ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την έμπειρη ομάδα ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών της Εταιρίας EURO PRAXIS (www.euro-praxis.gr).

Τεχνικός Υπεύθυνος Έργου: Αλέξανδρος Μουρούζης
Υπεύθυνος Υλοποίησης: Ιωάννης ΤσαμπουλατίδηςΗ ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής κατασκευάστηκε με βάση τις αρχές μας για τη σχεδίαση και ανάπτυξη των διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών, οι οποίες είναι οι εξής:

Λειτουργικότητα και Προσβασιμότητα για όλους. Οι ιστοσελίδες και διαδικτυακές εφαρμογές μας σχεδιάζονται βάσει διεθνών προτύπων και κανόνων ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβαση στο μέγιστο δυνατό αριθμό χρηστών του Παγκόσμιου ιστού, ανεξάρτητα από: το

  • είδος της συσκευής μέσω της οποίας ο χρήστης επισκέπτεται τις ιστοσελίδες μας (notebook, laptop, PDA, προσωπικός υπολογιστής ή συσκευή κινητής τηλεφωνίας, κλπ.)
  • τον πλοηγό και την έκδοση του πλοηγού που έχει επιλέξει ο χρήστης για την πρόσβασή του στο Διαδίκτυο (Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome, κλπ.)
  • τις όποιες υποστηρικτικές τεχνολογίες μπορεί να έχουν ανάγκη και να χρησιμοποιούν οι επισκέπτες, όπως αναγνώστες οθόνης, ειδικές συσκευές εισόδου, εφαρμογές μεγέθυνσης, κλπ.
  • την αναπηρία ή πρόβλημα του χρήστη, όπως μειωμένη όραση, αχρωματοψία, ή άλλα προβλήματα όρασης, κλπ.

Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις λόγοι για να δημιουργήσει κανείς προσβάσιμο περιεχόμενο (ιστοσελίδες) στον Παγκόσμιο Ιστό:

  1. Να βελτιώσει τη ζωή των ατόμων με αναπηρία (άνθρωπο-κεντρικά κίνητρα)
  2. To αξιοποιήσει ένα ευρύτερο κοινό ή καταναλωτική βάση (εμπορίκο ή οικονομικό κεντρικά κίνητρα)
  3. Να αποφύγει αγωγές και / ή αρνητικά δημοσιεύματα (κίνητρα με επίκεντρο τις δημόσιες σχέσεις ή /και το νόμο)

Όλα αυτά μπορούν να είναι καλοί λόγοι. Οι Προσβάσιμες ιστοσελίδες επιτυγχάνουν όλους αυτούς τους στόχους. Τα παραπάνω κίνητρα αναφέρονται κατά σειρά από τα πιο αλτρουιστικά στα λιγότερο αλτρουιστικά. Όμως εφόσον μια ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη στο τέλος, ίσως δεν έχει καμία σημασία με βάση ποια κίνητρα υλοποιήθηκε.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ιστοσελίδας αυτής εναρμονίζονται πλήρως με διεθνείς καλές πρακτικές, και ιδιαίτερα με τη νέα έκδοση των Οδηγιών Προσβασιμότητας για τον Παγκόσμιο Ιστό (WCAG 2.0) στο μέγιστο επίπεδο συμμόρφωσης (Επίπεδο ΑΑΑ).

Επισκεψιμότητα. Στην EURO PRAXIS εστιάζουμε στην προώθηση της ιστοσελίδας και στη βελτιστοποίηση για τις Μηχανές Αναζήτησης διότι γνωρίζουμε ότι για την αληθινή επιτυχία της ιστοσελίδας σας, είναι προϋπόθεση:

  • να αποκτήσει η ιστοσελίδα πολλούς επισκέπτες
  • να έχει τους σωστούς επισκέπτες, δηλαδή άτομα στα οποία που εσείς πραγματικά στοχεύετε
  • να ελκύεται ένα ικανοποιητικό ποσοστό των επισκεπτών ώστε να αφιερώνει το απαιτούμενο χρόνο στην ιστοσελίδα και να πετυχαίνει το στόχο της ιστοσελίδας, είτε πρόκειται για ενημέρωση, εγγραφή, συμπλήρωση μιας φόρμας επικοινωνίας, κ. ο. κ.

Ευχρηστία και προσαρμοστικότητα. Οι ιστοσελίδες και διαδικτυακές εφαρμογές μας σχεδιάζονται βάσει διεθνών προτύπων και κανόνων ποιότητας, όπως πρότυπα ISO (International Standards Organisation), που εξασφαλίζουν την ευχρηστία για το μέγιστο δυνατό αριθμό χρηστών του Παγκόσμιου ιστού. Εντούτοις, το Διαδίκτυο και οι τεχνολογίες του καθημερινά εξελίσσονται. Οι χρήστες του, οι οποίοι προέρχονται από διάφορες περιοχές, υπόβαθρα, και κουλτούρες, εξελίσσονται και αυτοί. H EURO PRAXIS γνωρίζει ότι οι απαιτήσεις των χρηστών αλλάζουν και διαφέρουν - αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα μεταξύ άλλων και ως δικαίωμα. Για το λόγο αυτό, οι ιστοσελίδες μας και οι διαδικτυακές εφαρμογές μας ενσωματώνουν δυνατότητες προσαρμογής των ρυθμίσεων της ιστοσελίδας με βάση προσωπικές προτιμήσεις και ανάγκες.

Αισθητική και ελκυστικότητα. Η κατασκευή προσβάσιμων ιστοσελίδων, για παράδειγμα ιστοσελίδων που συμμορφώνονται με τις σχετικές Οδηγίες της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού, απαιτεί κατάρτιση, συστηματική προσέγγιση, και αφοσίωση στις αρχές καθολικής πρόσβαση και ίσων ευκαιριών. Σε πολλές περιπτώσεις, παρόλη την αγνή πρόθεση των κατασκευαστών, για παράδειγμα στο βωμό της προσβασιμότητας, θυσιάζεται η αισθητική της ιστοσελίδας. Η επιτυχία της EURO PRAXIS οφείλεται στην κατάρτιση και εμπειρία της ομάδας ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών και στην τέχνη να συνδυάζει τις παραπάνω αρχές με σχεδίαση υψηλής αισθητικής.
Έχετε ένα όραμα, ένα στόχο. Η ιστοσελίδα αποτελεί μια επένδυση και αναμένετε από αυτή συγκεκριμένη απόδοση. Επικοινωνήστε με την EURO PRAXIS για να σας βοηθήσουμε στο στόχο σας: μια πετυχημένη ιστοσελίδα. Προσβάσιμη, λειτουργική, και εύχρηστη. Μια ιστοσελίδα που να ελκύει και ικανοποιεί τους επισκέπτες σας.

© 2009 Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή - Λάμπρος Νικολαϊδης Α.Ε.