Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.

Μελενίκου 30, Βούλγαρη

Τ.Κ. 542 48 Θεσσαλονίκη Μετάβαση στο DriveMe.gr


Τηλ.: 2310 329335-6
Fax: 2310 329336

edevelop@otenet.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή έχει θέσει τη βελτίωση της ποιότητας ως κυρίαρχο στόχο μέσα από τον οποίο επιθυμεί να ικανοποιήσει κάθε άλλο επιχειρηματικό στόχο.

tuv certification iso 9001

 

Πιστοποίηση
ISO 9001

 

Εμπειρία

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωση

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε δράσεις που αφορούν σε:

  • Εκπαιδευτικά προγράμματα
  • Marketing plan
  • Εξειδικευμένες Μελέτες
  • Οικονομοτεχνικές Μελέτες
  • Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα
  • Διαγνωστικές Εκθέσεις
     

Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιήστε το menu δεξιά.

© 2009 Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή - Λάμπρος Νικολαϊδης Α.Ε.