Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.

Μελενίκου 30, Βούλγαρη

Τ.Κ. 542 48 Θεσσαλονίκη Μετάβαση στο DriveMe.gr


Τηλ.: 2310 329335-6
Fax: 2310 329336

edevelop@otenet.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή έχει θέσει τη βελτίωση της ποιότητας ως κυρίαρχο στόχο μέσα από τον οποίο επιθυμεί να ικανοποιήσει κάθε άλλο επιχειρηματικό στόχο.

tuv certification iso 9001

 

Πιστοποίηση
ISO 9001

 

Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωση

  • Όλοι οι Ο.Τ.Α. του Νομού Πέλλας
  • Όλοι οι Ο.Τ.Α. του Νομού Ημαθίας
  • Όλοι οι Ο.Τ.Α. του Νομού Χαλκιδικής
  • Όλοι οι Ο.Τ.Α. του Νομού Πιερίας
  • Δήμος ΘερμαΪκού


 

© 2009 Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή - Λάμπρος Νικολαϊδης Α.Ε.