Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.

Μελενίκου 30, Βούλγαρη

Τ.Κ. 542 48 Θεσσαλονίκη Μετάβαση στο DriveMe.gr


Τηλ.: 2310 329335-6
Fax: 2310 329336

edevelop@otenet.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή έχει θέσει τη βελτίωση της ποιότητας ως κυρίαρχο στόχο μέσα από τον οποίο επιθυμεί να ικανοποιήσει κάθε άλλο επιχειρηματικό στόχο.

tuv certification iso 9001

 

Πιστοποίηση
ISO 9001

 

Ευρωπαϊκά Προγραμμάτα και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωση

INTERREG I

 • Υλοποίηση προγράμματος για την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας των επιχειρήσεων του Νομού Πέλλας με αντίστοιχες της Βουλγαρίας, (4 ημερίδες, 3 εμπορικές εκθέσεις, ανταλλαγές, μόνιμο δίκτυο πληροφόρησης).
   

INTERREG II

 • Υποβολή πρότασης στο Μέτρο 6.2, Ενέργεια Α3 για λογαριασμό της Ε.Δ.Ο.Θ.-Ν.Τ. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τίτλο "Σύγχρονο Δημόσιο Μάνατζμεντ".
 • Δημιουργία του "Βαλκανικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στο Δημόσιο Τομέα" της Α.Δ.Ε.Δ.Υ./Ε.Δ.Ο.Θ. σε συνεργασία με τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Βουλγαρία, Αλβανία και Π.Γ.Δ.Μ..
 • Δημιουργία του Παρατηρητηρίου "Διαβαλκανικής Πολιτιστικής Συνεργασίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης" για λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 • Υποβολή πρότασης 5 επιχειρήσεων για επιχειρηματική συνεργασία με την Βουλγαρία, με τίτλο "Αμφικτιονία".
 • Υποβολή πρότασης στο Μέτρο 6.2, ενέργεια Β, για λογαριασμό του Κέντρου Έρευνας και Επιμόρφωσης Δημοσιοϋπαλληλικών οργανώσεων Μακεδονίας (Κ.Ε.Ε.Δ.Ο.Μ.), με τίτλο " Ελληνική Δημόσια Διοίκηση - Βαλκανικά Δεδομένα Ευρωπαϊκές Εξελίξεις".
 • Υλοποίηση τμημάτων των δράσεων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 4.2 - Εξωτερικά Σύνορα, για την εταιρεία TECHNOTHERM Α.Β.Ε.Ε. σε συνεργασία με Βουλγαρία, Π.Γ.Δ.Μ. και Σερβία.
 • Υλοποίηση τμημάτων των δράσεων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 4.2 - Εξωτερικά Σύνορα, για την εταιρεία Γ. Σταυρακαντωνάκης Α.Ε. σε συνεργασία με Βουλγαρία, Π.Γ.Δ.Μ. και Γιουγκοσλαβία, στην Κρήτη.
 • Υποβολή πρότασης και υλοποίηση σχεδίου ιδιωτικής επιχείρησης ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, σε συνεργασία με αντίστοιχες επιχειρήσεις της Βουλγαρίας.
 • Υποβολή προτάσεων στο υποπρόγραμμα 4, Μέτρο 1, για 8 φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας με σκοπό την ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πολιτιστικών φορέων.

INTERREG III
 • Υποβολή τεχνικών δελτίων σε:
  • Κ.Π. Interreg III A’ Ελλάδα – Βουλγαρία
  • Κ.Π. Interreg III A’ Ελλάδα – Τουρκία
  • Κ.Π. Interreg III Β’ CADSES
  • Κ.Π. Interreg III Β’ ARCHIMED
 • Υποβολή προτάσεων πρώτου σταδίου της δέσμης Α' - Διασυνοριακή Συνεργασία- για τους φορείς:
  • Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος σε συνεργασία με αντίστοιχο φορέα στη Βουλγαρία.
  • Ν. Πέλλας σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς στη Βουλγαρία και Π.Γ.Δ.Μ.
  • Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, προτάσεις σε συνεργασία με 
   • Βουλγαρία, 
   • Αλβανία και 
   • Κύπρο 
  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.), προτάσεις σε συνεργασία με 
   • Βουλγαρία και 
   • Αλβανία
  • Ένωση Εργατοϋπαλλήλων Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με αντίστοιχο φορέα στη Βουλγαρία. 
  • Σύνδεσμος Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με αντίστοιχο φορέα στη Βουλγαρία.

LEADER I

Πρόγραμμα ανάπτυξης αγροτικών περιοχών, επιστημονική συνδρομή στις δράσεις του Ν. Πέλλας που αφορούν:

 • Δημιουργία Κέντρου Τεχνικής Υποστήριξης ΜΜΕ.
 • Δημιουργία Οικολογικού Πάρκου.

 
LEADER II

 • Προτάσεις για Δήμους των Νομών Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής, Λάρισας. 

 

LEADER+ 

 • Υποβολή φακέλων υποψηφιότητας για Δήμους των Νομών Κιλκίς, Ημαθίας.


EQUAL 

 • Συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Πρόκληση” με φορέα υλοποίησης την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.Ε.Α.).
 • Υποβολή προτάσεων στo B’ κύκλο της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL.
 • Συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Νέα Προσέγγιση” με φορέα υλοποίησης την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.Ε.Α.)

 


ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΩΝ

 • Υποβολή αιτήσεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για Δήμους των Νομών Ημαθίας, Θεσσαλονίκης.

 
Γ.Δ. V, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 1996-2000 & 2001-2006

 • Υποβολή πρότασης και υλοποίηση σχεδίου με τίτλο “Έρευνα, εκπαίδευση και καινοτομία για την πρόληψη της τοξικομανίας” με φορέα υλοποίησης το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με σκοπό την ανάδειξη καινοτόμων μεθόδων πρόληψης κατά της τοξικομανίας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την αξιοποίηση τους από ένα ευρύτερο δίκτυο επαγγελματιών των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Ολλανδίας.
 • Υποβολή πρότασης με τίτλο “Κοινωνική διάσταση της χρήσης – Δίκτυο προστασίας των νέων” με φορέα υλοποίησης το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και τη συμμετοχή της Ελλάδας, Ισπανίας, Κύπρου και Εσθονίας.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PRINCE: “ΤΟ ΕΥΡΩ, ΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ”

 • Υποβολή πρότασης για την εκτέλεση ενεργειών με στόχο την ομαλή προσαρμογή των Μικρομεσαίων Εμπορικών, Βιοτεχνικών και Τουριστικών Επιχειρήσεων του Ν. Ημαθίας στα νέα νομισματικά δεδομένα.
 • Υποβολή πρότασης για την διοργάνωση υποστηρικτικών ενεργειών κατάρτισης σε θέματα του Ευρώ με φορέα υλοποίησης την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Σ.Α.Ε.Α.).


ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1996-2000 

 • Υποβολή σχεδίου με τίτλο: “Πρόσβαση στην απασχόληση και συνθήκες απασχόλησης" με φορέα υλοποίησης την Αναπτυξιακή Ένωση Ημαθίας και τη συμμετοχή της Shannon Development (Ιρλανδία) και Cávado Valley RDA (Πορτογαλία).


ΝΟW Ι, ΙΙ (1991- 1997)

 • Υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης γυναικών Νομού Ημαθίας για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.
 • Υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης γυναικών Νομού Πέλλας για τη στελέχωση γεωργικών βιομηχανιών.
 • Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη Κέντρου Πληροφόρησης Γυναικών Ημαθίας.


OVERTURE

 • Πιλοτικό πρόγραμμα δράσης για την προώθηση της συνεργασίας με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού μεταφορικών δικτύων στη Βουλγαρία και ανταλλαγή εμπειριών στις οδικές μεταφορές με την συμμετοχή του Ν. Πέλλας, Communita Montana (Ιταλία), Panagiuriste (Βουλγαρία).


PHARE

 • Υποπρόγραμμα για την δημιουργία Μικτών Επιχειρήσεων. Ενημέρωση Ελληνικών Επιχειρήσεων.


RETEX 

 • Εφαρμογή προγραμμάτων Ομοσπονδία Βιομηχανικών Σωματείων Θεσσαλονίκης (Ο.Β.Σ.Θ.) και για ιδιωτικές επιχειρήσεις.

LEONARDO DA VINCI 

 • Υποβολή προτάσεων για 6 δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας (1999).
 • Υλοποίηση προγράμματος με τον εκπαιδευτικό οργανισμό της Ιταλίας Alos Ispa και δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού» (1998).


YOUTHSTART

 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για νέους ανθρώπους – Κοινοπραξία ΟΒΣΘ – ΒΕΘ - ΕΕΘ.
 • Ίδρυση κέντρου κατάρτισης και τοπικών πρωτοβουλιών υποστήριξης απασχόλησης στον αγροτικό τομέα με χρήση μεθόδων και τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον - Δήμοι Ειρηνούπολης, Νιγρίτας, Λαγκαδά.
 • Ίδρυση κέντρου κατάρτισης και τοπικών πρωτοβουλιών υποστήριξης απασχόλησης στον τομέα των εναλλακτικών μορφών τουρισμού - Δήμοι Σιδηροκάστρου, Νιγρίτας, Λαγκαδά.


HORIZON

 • Κατάρτιση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) στην πληροφορική και δημιουργία συμβουλευτικού κέντρου οικογένειας – Δήμος Νιγρίτας.
 • Επαγγελματική και κοινωνική ενσωμάτωση ΑΜΕΑ μέσω εξειδικευμένης κατάρτισης και δημιουργία συνεταιρισμού μικροκατασκευαστών.
 • Επαγγελματική εκπαίδευση και κοινωνική ενσωμάτωση ΑΜΕΑ μέσω της κατάρτισης σε ειδικές γεωργικές εργασίες – Δήμος Μελίκης, Δήμος Αλεξάνδρειας.
 • Επαγγελματική κατάρτιση και υποστήριξη παλιννοστούντων στη δημιουργία, οργάνωση και διαχείριση προτύπων αγροτικών εκμεταλλεύσεων και κτηνοτροφικών μονάδων – Δήμος Νιγρίτας, Δήμος Σιδηροκάστρου.
 • Επαγγελματική κατάρτιση και υποστήριξη παλιννοστούντων στη δημιουργία συνεργείων οικιακής βοήθειας – Ο.Β.Σ.Θ.
 • Επαγγελματική κατάρτιση παλιννοστούντων στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων – Δήμος Λαγκαδά.

 

LINGUA

 • Συντονισμός προγραμμάτων του ΤΕΛ Έδεσσας και του ΤΕΛ Αξιούπολης.


PETRA 

 • Συντονισμός προγράμματος 1ου ΤΕΛ Σταυρούπολης.


Γ.Δ.ΧΧΙΙ

 • Learning for Growth, The support services for co-operative creation, Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή (Ελλάδα), CODEX (Ιταλία), HARLOW (Αγγλία)


Ε.Τ.Π.Α. 

 • Προώθηση ανταλλαγών μεταξύ των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 10. Υλοποίηση προγράμματος ανταλλαγής τεχνογνωσίας με αντικείμενο της εναλλακτικές μορφές τουρισμού μεταξύ Ο.Τ.Α. και τουριστικών επιχειρήσεων με τη συμμετοχή των περιοχών Αλμωπίας, Vilafranca del Penedes (Ισπανία), Wallonie (Βέλγιο) και Poggiorsini (Ιταλία).
 • Δίκτυα πολιτιστικής συνεργασίας με οικονομική διάσταση, Άρθρο 10 “La cultura del aqua thermaios”, Δήμος Λαγκαδά, Δήμοι Caldas de Reis και Caldas de Estrac (Ισπανία) και Σύνδεσμος Δήμων Vale do Cavado (Πορτογαλία). 
© 2009 Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή - Λάμπρος Νικολαϊδης Α.Ε.