Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.

Μελενίκου 30, Βούλγαρη

Τ.Κ. 542 48 Θεσσαλονίκη Μετάβαση στο DriveMe.gr


Τηλ.: 2310 329335-6
Fax: 2310 329336

edevelop@otenet.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή έχει θέσει τη βελτίωση της ποιότητας ως κυρίαρχο στόχο μέσα από τον οποίο επιθυμεί να ικανοποιήσει κάθε άλλο επιχειρηματικό στόχο.

tuv certification iso 9001

 

Πιστοποίηση
ISO 9001

 

13-01-2013

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωση

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
 Η εταιρεία μας στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013 ανέλαβε ως Συντονιστής Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ» την ευθύνη για την υλοποίηση της εγκεκριμένης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Πράξης:
 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ»
 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
 
Τα μέλη που αποτελούν την Αναπτυξιακή Σύμπραξη:
 
 
 • Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.
 • Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας Ν. Πέλλας «Όραμα»
 • Επιμελητήριο Πέλλας
 • Ανώνυμη Εταιρεία Σύμβουλος Ανάπτυξης – ΣΥΜΒΑΝ (Συντονιστής)
 • ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ – Αστική Εταιρία 
 
Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης: 340.000 € 
 
Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης: 23 ΜΗΝΕΣ
 
Ομάδες στόχου - ωφελούμενοι:
 
Η ομάδα στόχου αποτελείται από: 
 
40 άνεργες γυναίκες 


40 νέους ανέργους κάτω των 25 ετών

Δράσεις που περιλαμβάνονται στην Πράξη:
 • Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης της αγοράς εργασίας στην Π.Ε. Πέλλας
 • Δημιουργία ιστοσελίδας forum 
 • Ημέρες  καριέρας 
 • Αποστολή ωφελουμένων σε επαγγελματικές εκθέσεις 
 • Ημερίδες ενημέρωσης παραγωγικών φορέων και διάχυσης
 • Κατάρτιση ωφελουμένων στα αντικείμενα βιολογικής – οικολογικής γεωργίας και αγροτουρισμού
 • Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων και διάγνωση των αναγκών τους 
 • Επαγγελματική συμβουλευτική των ωφελουμένων μέσα από ομαδικές συνεδρίες 
 • Mentoring Εργοδοτών 
 • Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων 
 • Ενημερωτικό υλικό
 • Δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο
 • Κινητές μονάδες ενημέρωσης  
© 2009 Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή - Λάμπρος Νικολαϊδης Α.Ε.