Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.

Μελενίκου 30, Βούλγαρη

Τ.Κ. 542 48 Θεσσαλονίκη Μετάβαση στο DriveMe.gr


Τηλ.: 2310 329335-6
Fax: 2310 329336

edevelop@otenet.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή έχει θέσει τη βελτίωση της ποιότητας ως κυρίαρχο στόχο μέσα από τον οποίο επιθυμεί να ικανοποιήσει κάθε άλλο επιχειρηματικό στόχο.

tuv certification iso 9001

 

Πιστοποίηση
ISO 9001

 

Υπηρεσίες

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωση

Η Εταιρία καλύπτει τους εξής τομείς υπηρεσιών:
 

  1. Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Consulting Services)
  2. Μελετών και Ανάπτυξης (Research & Development)
  3. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (European Programmes & Community Initiatives Programmes)
  4. Εθνικών Προγραμμάτων (National Programmes)
  5. Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources Development Department)
  6. Δημοσίων Σχέσεων (Public Relations & Promotion)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους παραπάνω Τομείς της Εταιρίας, όπως εξειδίκευση, υπηρεσίες, στοιχεία επικοινωνίας και ενδεικτικά Έργα, χρησιμοποιήστε το menu δεξιά.
 

© 2009 Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή - Λάμπρος Νικολαϊδης Α.Ε.