Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.

Μελενίκου 30, Βούλγαρη

Τ.Κ. 542 48 Θεσσαλονίκη Μετάβαση στο DriveMe.gr


Τηλ.: 2310 329335-6
Fax: 2310 329336

edevelop@otenet.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή έχει θέσει τη βελτίωση της ποιότητας ως κυρίαρχο στόχο μέσα από τον οποίο επιθυμεί να ικανοποιήσει κάθε άλλο επιχειρηματικό στόχο.

tuv certification iso 9001

 

Πιστοποίηση
ISO 9001

 

Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωση

 • Συνολική επιστημονική υποστήριξη σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοτικές επιχειρήσεις, Τ.Ε.Δ.Κ., Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
 • Υπηρεσίες συμβούλων σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Επιμελητήρια, Επαγγελματικές, Επιστημονικές Ενώσεις- Ομοσπονδίες.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για χρηματοδοτικά προγράμματα και διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών
   

 

Εξειδίκευση - Εμπειρία

Η βασική φιλοσοφία που διέπει το Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών είναι η παροχή υπηρεσιών διεπιστημονικού χαρακτήρα. Η συμβουλευτική υποστήριξη προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα ανάλογα με τις προτεραιότητες και ιδιαιτερότητες του κάθε φορέα. Βασική επιδίωξη αποτελεί η υποβοήθηση των φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην προσαρμογή τους στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. 


Η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής, διασφαλίζεται από το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο απαρτίζεται από συμβούλους ανάπτυξης με πολύχρονη παρουσία στο χώρο.
 

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τους υφιστάμενους μηχανισμούς των φορέων συμβάλλει αποτελεσματικά στη βελτίωση της λειτουργίας τους.

 

 

Υπηρεσίες

Ενδεικτικά οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αφορούν: 

 • Συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό
 • Βελτίωση οργανωτικών δομών και λειτουργίας
 • Ενίσχυση της επιστημονικής τεκμηρίωσης προτάσεων προς Εθνικές & Κοινοτικές πηγές χρηματοδότησης
 • Χωροταξικό σχεδιασμό & οργάνωση των νέων και επιμέρους υπηρεσιών
 • Υπόδειξη των αναγκαίων δομών
 • Επίλυση προβλημάτων διαρθρωτικού χαρακτήρα
 • Αξιοποίηση των θεσμικών δυνατοτήτων του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα
 • Δημιουργία νέων εξειδικευμένων δομών στήριξης των δημοτικών πολιτικών
© 2009 Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή - Λάμπρος Νικολαϊδης Α.Ε.