Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.

Μελενίκου 30, Βούλγαρη

Τ.Κ. 542 48 Θεσσαλονίκη Μετάβαση στο DriveMe.gr


Τηλ.: 2310 329335-6
Fax: 2310 329336

edevelop@otenet.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή έχει θέσει τη βελτίωση της ποιότητας ως κυρίαρχο στόχο μέσα από τον οποίο επιθυμεί να ικανοποιήσει κάθε άλλο επιχειρηματικό στόχο.

tuv certification iso 9001

 

Πιστοποίηση
ISO 9001

 

Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωση

Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων – σχεδίων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, και υποστήριξη στην υλοποίησή τους.

Ενδεικτικά αναφέρονται:
 • INTERREG
 • LEADER
 • EQUAL
 • ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΩΝ
 • LIFE
 • PHARE
 • URBAN
 • OVERTURE
 • HORIZON
 • NOW
 • LEONARDO DA VINCI
© 2009 Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή - Λάμπρος Νικολαϊδης Α.Ε.