Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.

Μελενίκου 30, Βούλγαρη

Τ.Κ. 542 48 Θεσσαλονίκη Μετάβαση στο DriveMe.gr


Τηλ.: 2310 329335-6
Fax: 2310 329336

edevelop@otenet.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή έχει θέσει τη βελτίωση της ποιότητας ως κυρίαρχο στόχο μέσα από τον οποίο επιθυμεί να ικανοποιήσει κάθε άλλο επιχειρηματικό στόχο.

tuv certification iso 9001

 

Πιστοποίηση
ISO 9001

 

Τμήμα Εθνικών Προγραμμάτων

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωση

Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. Συγκεκριμένα:
 • Τομεακά ΕΠ
  • Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη
  • Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας
  • Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
  • Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση
  • Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
  • Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση
 • Περιφερειακά ΕΠ
  • Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης
  • Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων
  • Ε.Π. Κρήτης Και Νήσων Αιγαίου
  • Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου
Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Αυτοδιοίκησης (Κ.Α.Π.)
Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Π.Τ.Α.)
Δημόσιες Επενδύσεις
Ιδιωτικές Επενδύσεις
Αναπτυξιακός Νόμος

Ενδεικτική Εξειδίκευση
 • Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (ΕΣΠΑ)
 • Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΣΠΑ)
 • Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ)
 • Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης (ΕΣΠΑ)
 • ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (Γ’ ΚΠΣ)
 • Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (Γ’ ΚΠΣ)
 • Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση (Γ’ ΚΠΣ)
 • Ε.Π. Πολιτισμός (Γ’ ΚΠΣ)
 • Ε.Π. Περιβάλλον (Γ’ ΚΠΣ)
 • Αναπτυξιακός Νόμος
 • Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Σ.Π.Α.) - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006:
  • Σύνταξη Ολοκληρωμένων Σχεδίων Ανάπτυξης για Δήμους των Νομών Σερρών, Χαλκιδικής, Ημαθίας και Πέλλας.
 • Πρόγραμμα για τη Δημιουργία Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας:
  • Σύνταξη προτάσεων για Δήμους των Νομών Σερρών, Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς και Χαλκιδικής.
 • Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Π.Τ.Α.):
  • Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων για Δήμους των Νομών Σερρών, Χαλκιδικής και Ημαθίας και Πέλλας.
 • Ε.Α.Π.Τ.Α. Ι & ΙΙ: 
  • Συμμετοχή στην εφαρμογή του Ε.Α.Π.Τ.Α. με μελέτες Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και τη δημιουργία Δημοτικών Επιχειρήσεων.
    
© 2009 Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή - Λάμπρος Νικολαϊδης Α.Ε.