Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.

Μελενίκου 30, Βούλγαρη

Τ.Κ. 542 48 Θεσσαλονίκη Μετάβαση στο DriveMe.gr


Τηλ.: 2310 329335-6
Fax: 2310 329336

edevelop@otenet.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή έχει θέσει τη βελτίωση της ποιότητας ως κυρίαρχο στόχο μέσα από τον οποίο επιθυμεί να ικανοποιήσει κάθε άλλο επιχειρηματικό στόχο.

tuv certification iso 9001

 

Πιστοποίηση
ISO 9001

 

Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωση

 • Μελέτες Ανάπτυξης
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες
 • Τομεακές, Κλαδικές Μελέτες
 • Επιχειρησιακά Σχέδια
 • Διαγνωστικές Εκθέσεις
 • Marketing Plan & Έρευνες Αγοράς
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες
  • Μελέτες Προέγκρισης Χωροθέτησης
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες
 • Σχέδια Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
 • Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές & Γεωτεχνικές Μελέτες
 • Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα 
© 2009 Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή - Λάμπρος Νικολαϊδης Α.Ε.